Ile żyją debile? Niepełnosprawności intelektualna, a długość życia

Ile żyją debile? Niepełnosprawność intelektualna, a długość życia

Wiele osób słysząc określenie debil przypisuje temu wyrażeniu negatywne konotacje w szczególności, gdy słyszy je pod swoim adresem. Nic w tym dziwnego, ponieważ w slangu potocznym kojarzy się nam najczęściej z osobami nieudolnymi. Mało oósb jednak wie, że mianem debila określamy również osoby, które posiadają lekką niepełnosprawność intelektualną i jest to określenie, które swoje korzenie znaduje w encyklopediach medycznych. W medycynie jednak również unika się takiego określenia ze względdu na fakt, iż w środowisku medycznym uważany jest za przestarzały i pejoratywny. W niniejszym artykule przyglądniemy się wpływowi lekkiej niepełnosprawności intelektualnej na długość życia, starajac się udzielić odpowiedzi na pytanie ile żyją debile. Zapraszamy do lektury!

Czy istnieje powiazanie pomiędzy debilizmem czyli lekką niepełnosprawnością intelektualną, a długością życia?

Już na wstępnie rozważań należy obiektywnie zaznaczyć, że ocena czy debilizm wpływa na długość życia ma charakter bardzo indywidualny. Generalizując jednak można stwierdzić, że osoby z łagodnym stopniem upośledzenia umysłowego, które posiadają wsparcie ze strony otoczenia czy rodziny, a także  dostępu do edukacji oraz opieki zdrowotnej, mogą prowadzić zdrowy i pełnowartościowy styl życia, który przełoży się na długą egzystencję.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że umiarkowana niepełnosprawność intelektualna często może iść w parze z innymi chorobami wpsółistniejącymi, które mogą już wpływać na problemy w samoobsłudze, przekładając się na niższy standard życia, ale również problemy ze znalezieniem pracy, wykluczeniem społecznym czyli warunkować niższe standary społeczne i ekonomiczne.

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

Kluczowym wsperciem jest przede wszystkim odpowiednie i komplekoswe dostosowanie podejścia społecznego, medycznego i edukacyjnego do jej specyficznych potrzeb, umiejętności i warunków życiowych takiej osoby. Wspieranie integracji społecznej, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i wsparcie w osiąganiu samodzielności może przyczynić się do poprawy jakości życia, co potencjalnie wpłynie na długość życia danej osoby.

Ile więc żyją debile? 

Jak widać, osoby, które posiadają odpowiednią opiekę umożliającą im wsprcie w codziennych wyzwaniach i problemach dzisiejszego świata może sprawić, że debile, czyli osoby, które posiadają lekkie upśledzenie umysłowe będą mogły cieszyć się w pełni swoim życiem przez okres równy lub porównywalny do człowieka zdrowego. Pamiętajmy więc, aby takie osoby otaczać szczególną opieką i poświęcać im z cierpliwością więcej uwagi.